MISSIE & VISIE

Missie:

Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden op een bijzondere reis te gaan. Dit doen we door de reizen zonder winstoogmerk aan te bieden en de kosten dus laag te houden. Israël is echter geen goedkoop land, maar door onze ervaring kunnen we de prijs geschikt houden. We hebben daarbij een doel voor ogen, namelijk de geestelijke ontwikkeling. Voor de reizen naar Israël geldt verder, de verbinding zoeken met het land en z’n bewoners op een aansprekende manier.  Mensen uit hun comfort zone te halen en zelf nieuwe dingen te laten leren en ontdekken, dat is wat wij zien gebeuren tijdens de reizen. Op die manier willen we ons steentje bijdrage aan de maatschappij en bouwen aan Gods koninkrijk.

Visie:

Onze visie rust op een aantal belangrijk punten. Hierin wordt word het land Israël specifiek genoemd. Wij geloven erin dat mensen veel van dit land en de bewoners kunnen leren.  Een bezoek aan Israël, God’s uitgekozen land, werkt veranderend en roept op tot nadenken.

  • Rondreizen, genieten en ontspannen staat bij ons hoog in het vaandel.
  • Inzicht geven in verleden, heden en toekomst van Israël.
  • Onze reizen zijn prikkelend, uitdagend en werken mee aan de identiteitsontwikkeling van de deelnemers. Zowel persoonlijk als geestelijk.
  • Verbindingen leggen tussen (bewoners van) Israël en de reizigers d.m.v. ontdekkende manieren van contact leggen.
  • De reizigers een eigen visie en meer inzicht laten ontwikkelen omtrent Israël.
  • Persoonlijke geloof (her)ontdekken in de context waarin het ontstaan is.
  • De reizen zorgen voor diverse kennismakingen en verbindingen met organisaties die zich inzetten voor het land. Deelnemers kunnen hier eventueel zelf vervolg aan geven.